Vouz Medlemsorganisasjon:

I 2022 gikk tre journaliststudenter sammen og diskuterte de åpenbare skjevhetene, og det manglende mangfoldet i det norske mediebildet. Like etter ble Vouzmagasinet stiftet som en frivillig medlemsorganisasjon. Gjennom den kan journalister og frivillige aktivt lage samfunnsviktig journalistikk, og drive opplysningsarbeid for likestilling og økt mangfold i norske aviser, magasiner, på radio- og tv.

Vi søker alltid etter nye medlemmer som deler visjonen vår, og du kan enkelt opprette medlemskap her. Som medlem blir du en del av redaksjonen vår og kan komme med innspill/tips til saker, skrive saker selv – eller bare være giver på sidelinja. Dette bestemmer du helt selv.

  • Den årlige medlemskontingenten for allmennheten er 200 kr NOK.
  • For studenter/trygdede/pensjonister er kontingenten 100 kr NOK.

Vouzmagasinet som nettmagasin ble startet av redaktør Hege Lianne Williams i 2016 og dets eneste oppgave var å dele artikler, videoer og ytringer fra samfunnsengasjerte mennesker. I 2021 fikk hele magasinet nytt liv, og kom ut med en styrket visjon om å inkludere og likestille skjevheter i samfunnet. Vi sikter til at minst 70% av all vår produksjon skal inkludere kvinnelige kilder, eksperter eller perspektiver.

Med din hjelp kan vi holde Vouzmagasinet i gang og bidra i likestillingskampen.

Kvinnedeltagelsen i media:

Kvinner er stadig underrepresentert i norske medier. Ferske undersøkelser som inngår i Global Media Monitoring Project (GMMP), viser at norske aviser bruker i underkant av 28% kvinnelige kilder og eksperter i artiklene sine. Og på TV er 60% av kildene menn.

Vouzmagasinet har blitt vårt bidrag til å balansere kjønnsforskjellene i norsk journalistikk, og fremme bruken av kvinnestemmer i mediene. Vi ønsker å følge i fotsporene til flere internasjonale organisasjoner som jobber for likestilling i mediene: International Association of Women in Radio & Television (IAWRT), GMMP, og Global Alliance on Media and Gender (GAMAG).

Vi ønsker derfor å finne stemmene som fremstår små, og løfte den ekspertisen, kunnskapen og de perspektivene kvinner bidrar med. Artiklene våre er informative og ærlige, og portretterer ekte mennesker. Ordet Vouz (uttales vo) stammer fra det franske ordet Vous, som betyr deg. Dette er ditt magasin, og tiden er inne.